Train4Business ingyenes 12 órás webfejlesztői tanfolyam

A közelmúlt technológiai innovációi és az általuk teremtett új kompetenciaigény szemünk láttára alakítja át a hazai szoftverfejlesztői ipart. Tapasztalatunk sze-rint egyre több minősített fejlesztőre van szükség, akik képesek részt vállalni az új fejlesztési projektekben. A hazai fejlesztőknek a napi 8 órás munka mellett nincsidejük és energiájuk hosszú, többhetes tanfolyamokon részt venni és az új technológiákat megismerni. Piaci felmérések alapján .NET fejlesztői és ASP.NET webfejlesztői állásajánlatokból van a legtöbb, ezért a most induló, a Microsoft és a magyar Oktatópartnerek által szervezett Train4Business (T4B) programunk el-ső fázisában ezekbe a témákba kívánjuk bevezetni a részt vevő fejlesztőket.A program nyitóeseménye egy 6 helyszínen megrendezésre kerülő 12 órás nagyelőadás lesz, melynek keretében a webfejlesztés legfontosabb témáit kívánjuk bemu-tatni közérthető módon. Az előadás után letölthető tutorialok segítségével minden résztvevő lehetőséget kap, hogy a hallottakat a gyakorlatban is kipróbálja és az előadások folyamán épített mintaalkalmazást maga is elkészítse.Azok a résztvevők, akik úgy érzik, hogy már elsajátították az előadáson hallottakat, egy online szakmai teszt kitöltésével mérhetik meg tudásukat. A kitöltők közüla legjobbak jelentős árengedményt (50%) kapnak a programhoz kapcsolódó oktatópartnerek által szervezett géptermi továbbképzésekre, melyek segítségével a hiva-talos Microsoft-vizsgát is letehetik. A géptermi oktatásra jelentkezett minden résztvevő ingyenes vizsgalehetőséget (akik csak a nagyelőadáson vesznek részt, azoknak a kitöltött teszt eredménye alapján tudunk vizsgakuponokat biztosítani) kap.

Tematika

A megvalósított alkalmazás egy utazási iroda rendszere lesz, mely az alábbi témák megértését teszi majd lehetővé:     


 ASP.NET programozási modell
 Webes alkalmazások tervezése
Control-ok használata és írása
 MasterPage-ek és menük használata
 Authentikáció és authorizáció
Állapotkezelés
 SQL alapok és SQL 2008 kezdeti lépések   
 Adatkezelés (ADO.NET)
 Perszonalizáció
 Ajax használata
 Optimalizáció (cache)
 Webszolgáltatások (WCF alapokkal)
 Winforms (kezdetleges admin alkalmazás készítése)
 Silverlight alapok

Helyszínek és időbeosztás   
 November 7–8. Budapesti Műszaki Főiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b, Aud MAX)
 November 14–15. Miskolc
 November 14–15. Szeged
 November 21–22. Pécs
 November 21–22. Debrecen
 November 28–29. hamarosan

A tanfolyamok minden esetben pénteken 13:00-tól 18:00-ig és szombaton 9:00-17:00-ig tartanak.
Jelentkezés és további részletek a http://devportal.hu/content/TrainForBusiness.aspx oldalon.